Safety

Aastast 2019 tegutseb Sillamäe sadamas Eurochem Terminal Sillamäe OÜ rajatud terminal ammoniaagi ja vedelväetiste käitlemiseks. Veeldatud ammoniaagi ohu tõttu loetakse EuroChem Terminal Sillamäe OÜ suurõnnetuse riskiga ettevõtteks.

Termlnal on projekteeritud ja ehitatud, võttes arvesse kõiki ohutusnõudeid. Ammoniaagi keskkonda sattumise vältimiseks võetakse kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud.

AMMONIAAGI OHTLIKKUS

Ammoniaak on normaaltingimustel spetsiifilise terava ja ärritava (nuuskpiirituse) lõhnaga värvilt: sõõbiv gaas. Ainet transporditakse rõhu all veeldatult. Teatud tingimustel veeldatud olekust läheb see kiiresti üle gaasilisse. Atmosfääris moodustab külma valge pilve, mis püsib maapinnal. Soojenedes tõuseb gaaslpilvena üles.

MÕJU TERVISELE

Ärritab tugevasti silmija hingamisteid. Põhjustab pisaravoolust, nina- ja kurguvalu, köha, hingamisraskusi, valu rindkeres. Suuremate kontsentratsioonide korral võib tekkida raske hingamisteed ja kopsude kahjustus, s.h kopsuturse, võimalik on äkksurm. Kontakt veeldatud ammoniaagiga põhjustab söövitustja raskekujulisl külmakahjustusi.

OHUST SAAB TEADA:

  • kuuldes ohusireeni signaali
  • kuuldes vastavat teavet valjuhääldist
  • saades täiendavat informatsiooni raadiost või televiisorist
  • tundes spetsiifilist teravat lõhna ning ärritust kurgus ja silmades

KÄITUMISJUHISED:

Väljas viibides varju kiiresti siseruumidesse (va kelder) või liigu risti tuule suunaga ohualast kaugemale, vältides orge ja kattes hingamisteed.

Autos olles sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon. Lahku kiiresti ohualast.

Siseruumides viibides sulge aknad ja uksed ning lülita välja ventilatsioon ja/või sulge tuulutusavad .

Ära mine õue enne ohu möödumist. Ära mine keldrisse vahetult peale ohu möödumist. Keldrisse pääsenud ammoniaak võib püsida seal pikemat aega.

Lülita sisse Vikerraadio või Raadio 4 või telekanal ETV ja kuula antavaid käitumisjuhiseid.Informatsiooni saad ka veebileheküljelt www.rescue.ee ja päästeala infotelefonilt: 1524.

Esmaabi: Juua magusat teed või kohvi. Aine silma sattumisel loputada silmi rohke voolava veega 20-30 minutit. Kahjustunud naha pinda puhastada 3% äädikhape vesilahusega või sidrunhappe vesilahusega. Katta kuiva ja puhta sidemega. Hoiduge naha üle külmumise eest. Vajadusel pöörduge arsti kontrolli.

SIREENID EHK VARAJASE HOIATAMISE SÜSTEEM

Sillamäe linnas on rajatud autonoomne hoiatussireenide süsteem, mille abil on vajadusel võimalik korraldada elanike ja külaliste kiire teavitamine ohtude korral.

Üldhäire signaal

Minuti kestvusega (7 sekundi vältel tõusevja 7 sekundi vältel langev heli), mida korratakse 30 sekundi järel vähemalt kolm korda.

Signaali kasutatakse tähelepanu saamiseks kõikide ohtude korral, täpsem info ohu iseloomu kohta ja käitumisjuhised edastatakse massimeediakanalite kaudu.

Ohu lõpp

Uhtlane pidev heli ühe minuti vältel, mida edastatakse üks kord.

Signaal tähendab, et oht on möödas ja kõik tavapärased tegevused on taas aktsepteeritavad.

Testsignaal

Uhtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit.

Sireeni heli tähendab hoiatussüsteemi korralist testimist ning elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.


Hädanumber - 112
Päästeala infotelefon - 1524
Mürgistusteabekeskus - 16662
Perearsti nõuandetelefon - 1220